Tag Archives: undervisningstid

Nationella prov – och elevernas kunskaper

Om  vi ständigt dokumenterar och följer upp elevernas kunskaper i den dagliga undervisningen, korresponderar vår lärarprofession i lärandets tjänst kommer lärandet att stå i gemenskapens fokus. Gemenskap med elevernas förståelse för sin utveckling, gemenskap med läroplanens intentioner och kursplanernas innehåll … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Frågekonsten, Styrdokumenten, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , , , , | 3 Comments

Försitt aldrig möjligheten till kommunikation i klassrummet

Försitt aldrig någonsin möjligheten att gå i dialog, kommunikation, relation med eleverna i klassrummet. Lärandet är och blir där läraren är och stöttar, frågar, undrar kring det eleverna gör. Något ensamarbete i klassrummet tror jag inte på. Jag tror heller … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , | Leave a comment