Erövra engelskan – skapa undervisning

Körling undervisar 2010

Grön färg betyder att eleven kan förstå dessa ord självständigt!

Röd färg betyder att eleven förstår orden då Anne-Marie läser upp texten!

Röd färg betyder att just dessa ord/begrepp/meningar behöver eleven träna på! Det vill säga om det är ord, begrepp och meningar som är så vanliga att man behöver dessa ord. Annars stryker vi dem. Det går också utmärkt att stryka över ord som inte är så vanliga och ersätta dem med ett annat ord. Då kryssar man över det ord som man väljer att ersätta och sätter dit ett nytt ord som man tycker man behärskar. Detta betyder att eleven får två ord eftersom orden liknar varandra och båda orden har eleven tagit i sin mun, alltså medvetet uttalat och diskuterat.


Så här gör jag:

Eleven får en fotostatkopia att göra markeringar i. Först får eleven titta på texten självständigt och ringa in de ord eleven tycker sig säker på. Därefter läser jag texten högt för eleven, då byter eleven penna och ringar in sin förståelse av det eleven läser, lyssnar till. Därefter tittar vi gemensamt över de ord som eleven eventuellt behöver få med sig och lära sig. Det brukar ofta räcka med att vi tar orden i munnarna, fokuserar på dem, sätter in dem i meningar och så kan eleven dessa.

Varför?

Eleven ska tränas i att lita först till sin egen förmåga. Undervisningen ska breddas om till muntlighet via lärare om läraren ser att eleven behöver detta stöd. Det är läraren som är ansvarig för att eleven förstår. Eleven lär sig också att lyssnandet till talad och artikulerad engelska och det är det första ledet i språkinlärning – lyssnandet. Eleven stärks också i uttal, läsning och kan värdera ord och glosor efter behov. Alla ord behöver man inte lära sig men sammanhanget bör man ingå i.

Hur?

Individuell undervisning – en-till-en- och alla de andra eleverna finns i klassrummet. Det betyder att andra elever hör och tar del av och de lär sig också, såväl hur en lärare kan undervisa, själva texten hör de läraren läsa, de blir nyfikna på diskussionen. Det är lärande action i klassrummet.

Detta tar inte så lång tid av lärarens tid. Men det är en mycket värdefull tid.

Anne-Marie

Det här inlägget postades i Formativ bedömning, Lektioner och lektionsförslag, Modellerna, Ordförrådet, Pedagogiska miljöer, Skolrättigheter, Styrdokumenten och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.