Läraranteckningar: Elevens möte med ny bok och uppföljning i undervisning för alla

Jag noterar varje elevs läsning. Här har eleven valt en ny bok vilket betyder att jag behöver finnas för samtal under övergången från en berättare till en annan. Eleven hade läst flera böcker av en och samma författare och hade valt en ny. Eftersom jag har flera anteckningar om elevens läsning kan jag följa de tidigare noteringarna. Nu skriver jag om bokvalet och vad jag upptäcker:

Elevens namn:

Datum: 24 april 2009

Bokval: Eleven har valt en bok av Reeve; De vandrande städerna.

Tidigare läsning: Böckerna om Sune av Jacobsson/Olsson

Detta noterar jag:

  • Eleven har valt en annan genre än tidigare
  • Boken innehåller nytt språk vilket gör att jag måste stötta läsningen i dialog och samspel med eleven
  • Eleven påpekar att språket är annorlunda från vad eleven är van vid
  • Frågor som eleven ställer är ifall London är en stad som kan röra sig och hänvisar till titeln på boken – ett samspel mellan bokens innehåll och bokens titel – eleven återkommer flera gånger till bokens titel.
  • Eleven kan uttala alla namn, ljudar, gissar på uttal men hoppar inte över några namn.
  • Eleven går tillbaka och läser om när förståelsen går förlorad, ”rättar sig själv”

Uppföljning i undervisning:

  • Att undervisa om övergångar mellan olika genrer; vad det betyder för läsningen och förståelsen?
  • Från att ha känt förtrogenhet med författarens berättarteknik och stil läsa något som man inte känner sig förtrogen med, tid för bekantskap med nytt sätt att berätta och en ny genre att läsa.
  • Skapa micromöten mellan olika texter och jämföra, samtala, undersöka och diskutera dem; faktatext möter skönlitterär text, reklamtext möter faktatext, fantasy möter dikt, osv.

Ofta får jag frågor om hur jag hinner. Jag ordnar ett klassrumsklimat där jag kan sitta med enskild elev under några minuter. Jag undervisar oavbrutet. Till en början tog det längre tid men över tid lärde jag mig och eleverna att integrera detta i arbetet i klassrummet.

Mina noteringar har jag lärt mig skriva direkt efter samtalet. Jag för också samtal med eleven om det jag noterat. Undervisningen skapar jag i samspel med det jag ser, undervisningen kan röra en mindre grupp av elever eller samtliga. I detta fall kom undervisningen att beröra samtliga elever. Efter uppföljningen av undervisningen noterar jag samspel med läroplan och kursplaner.

Det här inlägget postades i Boken i undervisningen, Kommunikationen, Lässtrategier, Litteratur och läsning, Ordförrådet, Strategier, Svenskämnet, Synligt läsande, Systematiskt kvalitetsarbete i undervisningen, Undervisningen. Bokmärk permalänken.

Ett svar på Läraranteckningar: Elevens möte med ny bok och uppföljning i undervisning för alla

  1. Pingback: Om undervisning av A-M Körling | Pearltrees

Kommentarer är stängda.