Tag Archives: skolfrågorna

Skolans självförtroende och ledarskap

Javisst är skolfrågor stora och intressanta. Och Björklund har blåst liv i skolan och debatten. Det har varit behövligt och nyttigt. För det gör att vi i skolan börjar se på vår skola, vi diskuterar den, argumenterar om den och … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten | Tagged , , , , , | Leave a comment

Välfärden och skolan – låt mig peta i orden

Jag måste grubbla. Välfärden? Det är en slags färd där det ska gå väl. Det är också något som vi redan har som vi ska behålla. Välfärd. Det är ett väldigt stort ord. Jag anar att vi talar om välfärd … Continue reading

Posted in Styrdokumenten, Värdegrunden, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , , , , , , | 4 Comments