Tag Archives: språk

Språket – det är ju jag!

– Vad är ett språk? frågade en av mina bästa vänner. – Språk? Det är ju jag! svarade jag. – Språk. Det är ju du! svarade jag. – Språk. Det är ju här, då, sedan, framtiden, du, jag, vi och … Continue reading

Posted in Verkligheten | Tagged , , , , | Leave a comment

Medvetet lärarspråk tillsammans med eleverna

Jag vill att elever omges av ord som vill och verkar väl omkring dem. Jag är ibland rädd att elever får höra saker och ting som de inte ska höra också i en skola. Elever kan lyssna till samtal som … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , | Leave a comment

Nationalencyklopedien och mitt sätt att skriva

Jag har fastnat i Nationalencyklopedien. Jag fastnade under ordet ”Språk”. Det gör ingenting om man fastnar vid ett ord. Men ordet ”språk” är ett helt begrepp. Det låter sig inte ringas in. Jag läser om språkgeografin, om språkförbistring och om … Continue reading

Posted in Svenska | Tagged , , , , , | Leave a comment

Matematikordsamlare? Det är jag!

Jag är en samlare. Jag samlar ord. Jag samlar en meter ord. Kanske mer eller mindre. Kanhända att det blir en meter och en decimeter ord. Det kan också hända att det blir 50 gram ord eller om jag är … Continue reading

Posted in Matematikundervisning | Tagged , , , | 1 Comment