Hur har eleven förstått lektionen och undervisningen

Körling fotograferar 2014

Vid handledningen i klassrummet har jag utmanat lärare att inte endast fråga om elevens lärande utan hur de har förstått lektionen och undervisningen.

Jag funderar ofta över hur man förklarar det man lär sig. Det kan vara svårt att genast berätta om sitt lärande. Lärande är inte något som sker genast utan över tid. Det kan också vara så att när läraren får höra vad eleven har lärt sig inte tänkte att det eleven lärt sig skulle vara resultatet utan något helt annat. En besvikelse kan anas, kanske bara kännas utan att uttalas:

 • – Men lärde ni er inte om …
 • – Jag trodde ni skulle ha förstått …
 • – Jag undervisade ju om … var ni inte uppmärksamma på …

Då blir det egna lärandet plötsligt fokus för bekräftelse och eleven försöker ge läraren det läraren behöver. För läraren behöver också bekräftelse för det läraren har givit eleverna genom sin undervisning.

Elever lär sig olika saker och olika över tid. Vi ska naturligtvis ständigt tala om lärande, synliggöra vad vi lär oss. Eleverna har också rätt att påverka och medverka till undervisningens innehåll i enlighet med läroplanens inledande text:

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar. Genom att delta i planeringen och utvärderingen av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.” Lgr s. 8

Jag har därmed utmanat lärare med att fråga om: 

 • Vad gav undervisningen dig? (För att undersöka hur undervisningen går att förstå).
 • Vilket innehåll hade undervisningen? (Så sakligt som möjligt komma åt innehållet, gärna i kollektiva samtal).
 • Hur påverkades du av undervisningen? (Vad gjorde lektionen för skillnad? I stort och smått).
 • Vad skulle du vilja påverka och medverka till? (Inbjudan till utveckling av undervisningen.)
 • Vad gjorde dig intresserad? (Vi kan åskådliggöra hur vi påverkar elevernas intresse och att eleverna har olika intressesfärer).
 • Vad i lektionen var nytt för dig? (Vad är obekant? Ord? Synsätt?)
 • Hur känns det att ha deltagit på lektionen? (Känslor av att förstå, inte kunna, upptäckter av hur man lär sig, glädje, besvikelser).
 • Vad gjorde dig nyfiken/förvånad? (Vad ska undervisningen utveckla?).

I syftestexten i varje kursplan finns dessa meningar:

 • Undervisningen i …. ska syfta till
 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse …
 • I undervisningen ska eleverna få möta…
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att …

Skollagen 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen 2§:

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som det är möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”

Det är riktningen mot det vi kan förändra, delta i, påverka och utveckla: Undervisning! Läs mer i ”Läraren inom mig”.

This entry was posted in Föreläsningar jag ger, Frågekonsten, Klassrummet, Kollegialt lärande, Undervisningen, Värdegrunden, Verkligheten. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.