Monthly Archives: januari 2012

Bokläsarvärme …

… den värme som läsaren omsluter boken med. Inlägg som berör samma teman: Saker och ting som faller ur böcker Läsning är inne Läsaren fängslar författaren

Posted in Litteratur och läsning | Tagged | Leave a comment

Gråsuggornas barn …

… heter gråkultingar. Man får hitta på – man får det!  Inlägg som berör samma teman: Tranströmer i UR: Barn av sitt språk Gensvar på Barn av sitt språk – Körlings Barn LÄNKAR: Barn av sitt språk – Körlings barn

Posted in Ordförrådet | Tagged , , , | Leave a comment

Kreativt att hitta på undervisningar

Idag fick jag utmaningen att snabbt hitta på lektioner till en högläsningsbok. Vips satte hela mitt kreativa system igång, förälskad i utmaningen och utmanad för att presentera. Jag fann ingångar i böckerna och genomförde sedan en föreläsning om hur man … Continue reading

Posted in Lärarens språk | Leave a comment

Ny undervisning – varken beprövad eller beforskad

Jag läste om hur en skola prövade ett helt nytt grepp kring läsinlärningen. Jag hörde hur forskaren sa att det inte finns någon forskning som visar om det fungerar eller inte. Ett mycket olyckligt streck över en skolas nytänkande. Jag … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Misstagen, Styrdokumenten, Verkligheten, Vetenskap och teori | 3 Comments

Dokumentationens ok

Jag är känd för att dokumentera och jag har alltid tyckt om att göra det. Men då jag började var det inte så vanligt att man dokumenterade och ingen krävde det. Jag började alltså frivilligt och för att jag ville … Continue reading

Posted in Formativ bedömning | 1 Comment

Att utbilda i ansvar

Jag filar på ett inlägg om hur vi kan låta eleverna få ta ansvar genom att utbilda dem i det. Jag har mängder av idéer. Jag tror lärandet går hand i hand med känslan av att man kan behärska själv … Continue reading

Posted in Eleverna!, Värdegrunden, Verkligheten | 1 Comment

”Bra bemötande botar bäst”

Jag läser i DN om hur vården ger absolut bäst effekt om kommunikationen är god mellan den som söker hjälp och den som ger bot. Det fungerar inte om man som läkare, sjuksköterska eller någon annan inom vården slarvar med … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment