Tag Archives: levande

Brottsligheten måste vara noll!

– Det kan inte finnas någon brottslighet om alla barn får börja i en sådan här verksamhet, sa någon. Och det nog sant. Allt hör ihop. Verksamheter är inte avklippta från verksamheter någon annanstans. Allt är finurligt sammanflätat. Det är … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Lärarens väsen – glad, kunnig och levande

Här är läraren! Läraren bland de 52 eleverna. Läraren rörde sig åt alla håll, rörde sig med öppna gester, talade hela tiden, levandegjorde på flera språk, talade, gestikulerade, ritade, frågade. Jag satt bland eleverna. Jag tänkte att jag var hans … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Modellerna, Pedagogik | Tagged , , , , , | 2 Comments

Barns rätt att ha en levande relation till bortgångna föräldrar

Hur förvaltar vi och ansvarar för barns rätt att ha en levande relation till sina bortgångna föräldrar? Det är en fråga jag ställer mig! Anne-Marie Inlägg som berör samma teman: Barnets rätt till sin nutid Barns rätt att ha tråkigt: … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Skolrättigheter, Strategier, Verkligheten | Tagged , , , , , , | 2 Comments