Tag Archives: modet

Klassrumsfotografering i en skola Johannesburg

Jag tycker fotografierna talar för sig själva. Nyfikenhet syns, vilja att lära likaså, mod att pröva, och lycka att få ingå, vara, ha redskap att, få tillåtelse att försöka! Och resultat – ja, det blir det alltid. Sen är det … Continue reading

Posted in Autodidakten, Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Strategier, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , | 3 Comments