Tag Archives: Johannesburg

Klassrumsfotografering i en skola Johannesburg

Jag tycker fotografierna talar för sig själva. Nyfikenhet syns, vilja att lära likaså, mod att pröva, och lycka att få ingå, vara, ha redskap att, få tillåtelse att försöka! Och resultat – ja, det blir det alltid. Sen är det … Continue reading

Posted in Autodidakten, Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Strategier, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , | 3 Comments

Skolan i kåkstaden

Jag tänkte att jag skulle stålsätta mitt blödande pedagoghjärta för mötet med skolan. Det behövde jag inte. Jag insåg att skola är så mycket, mycket mer än vad vi gör i den: Skola är en samlingsplats Skola är en viktig … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Värdegrunden, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , | Leave a comment