Category Archives: Misstagen

Åttaåringen är skoltrött – Så här tänker jag

I en kommentar läser jag detta mycket sorgliga gensvar på ett av mina blogginlägg: Jag har en åttaåring hemma som redan hatar skolan och skolvägrar ibland, igår var en sådan dag så igår var han hemma från skolan och när … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Hinder för lärande, Misstagen | Tagged | 4 Comments

Kraven på kunskapskraven

Kunskapskraven i kursplanerna ska relatera till undervisningen i densamma. Men de krav som ställs på lärare att säga var eleverna befinner sig kunskapsmässigt gör att lärarna upplever stress och press. På något vis undermineras den oerhört viktiga undervisningen, den som … Continue reading

Posted in Misstagen | 1 Comment

Sittskada och skoltankar

Någon kom till min blogg via ordet sittskada. Aha, tänker jag. Sen blir jag själv nyfiken på ordet. Alltså – sittskada och skola – den kombinationen får mig att tänka på alldeles för stort fokus på ordning och drill. Jag … Continue reading

Posted in Misstagen | Leave a comment

Ny undervisning – varken beprövad eller beforskad

Jag läste om hur en skola prövade ett helt nytt grepp kring läsinlärningen. Jag hörde hur forskaren sa att det inte finns någon forskning som visar om det fungerar eller inte. Ett mycket olyckligt streck över en skolas nytänkande. Jag … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Misstagen, Styrdokumenten, Verkligheten, Vetenskap och teori | 3 Comments

Paniken att inte förstå, att inte kunna

Jag har haft problem med att komma in på bloggen denna morgon. Det var ok till en början. Jag twittrade och fick stöd av Kristina Alexanderson, som omedelbart gav mig lite nycklar till hur att lösa det jag hamnat i. … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Läraryrket och lärarrollen, Misstagen, MITT UTVIDGADE KOLLEGIUM. Hälsa på en kollega, bara ett klick bort, Pedagogik, Strategier, Verkligheten, Vygotskij | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Skolminne: Stämde inte in med bilden

Jag var nio år. Hade bytt klass. Det var under den skoltid som man arbetade i grupparbeten. Man började göra om klassrummen från bänkradernas framåttittande till bord om fyra. I stort sett var allt som vanligt trots det. Jag minns … Continue reading

Posted in Klassrummet, Misstagen | Tagged , , , , | 2 Comments

Med samlad kraft – håll Skoljante stången!

Jag glädjs åt mina bloggande kollegor, de som gör förändringar, vågar sig på undervisningar som leder dem till geografiska erövringar, nytänkande. Jag glädjs och räds. I samma kölvatten som uppmärksamheten, den goda blicken mot skolvärlden, följer det mörker som skoljante … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Misstagen | 1 Comment