Tag Archives: Vygotskij

”Med egna ord” skrivuppdraget för eleverna

  -Nähä, tänkte jag. Vi kan inte be eleverna att tidigt skriva med egna ord. Hellre låna hejvilt av författare, lärare och kamrater. Det lånade blir sedan så eget därför att man tagit sin start ur en författares ord och … Continue reading

Posted in Strategier, Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet | Tagged , , | 3 Comments

Tankeyta – gemenskapen mellan eleverna och läraren

    Jag skrev tankeyta i ett svar på bloggen. Och sedan dess har ordet växt inom mig, blivit större. Låt mig förklara. Jag tänker ofta i ytor. Och inte alltid de ytor som vi tänker på. Jag tänker på … Continue reading

Posted in Autodidakten, Formativ bedömning, Klassrummet, Läraryrket och lärarrollen, Pedagogik | Tagged , , , , , | Leave a comment