Förslag till undervisning efter det viktiga biblioteksbesöket

Lärarens attityd och förhållningssätt:

 • nyfiken (främjar och bekräftar)
 • intresserad (intresse går att låna)
 • fokuserad (välj att ha fokus på boken)

Här är vad vi kan intressera oss för, vara nyfikna på och rikta vårt undervisande fokus:

KLASSEN LÅNAR BÖCKER och KLASSEN BERÄTTAR UR BÖCKERNA

 • Samla eleverna i en ring.
 • Läraren ingår som en del i samtalet
 • Be dem ta med sig sina låneböcker
 • Låt boken/böckerna ligga på golvet framför varje elev
 • Be en elev visa översta boken i högen
 • Berätta om varför du lånade den
 • Låt boken gå runt i cirkeln
 • Be varje elev säga något om boken, ex vad de säger, vad de känner, vad de uppfattar: Jag ser färgen röd, jag ser bokstäverna, jag ser skrivstil, jag ser att det verkar handla om två pojkar …
 • När boken kommer tillbaka till den som lånat den går bokordet vidare till eleven intill, osv
 • När vi tittat på alla böcker gör vi detta

Nästa runda

 • öppna någon av böckerna du har
 • leta reda på en fråga ur boken
 • när alla hittat en fråga ur boken så börjar ringens samtal igen – Blev du nervös då?
 • eleven som ställer frågan får välja vem som ska svara och svaret ska utvecklas genom att lyssna in och återge så många ord som frågan innehåller (minns att detta modellas av läraren och utvecklas på sikt, klassen jag undervisar i har efter ca 10 gånger utvecklat detta och svarar  ”Jag blev mycket nervös då jag fick veta det.”
 • När alla fått ställa en fråga och fått svara (ofta vill eleverna göra detta om och om igen

Nästa runda

 • öppna boken och läs första meningen ur boken
 • nästa elev tar vid och läser första meningen ur sin bok
 • osv

I alla dessa rundor deltar läraren med sin bok. Det handlar om att både utveckla samspelet mellan eleverna genom ett innehåll. Det handlar om att sprida de böcker vi läser i klassrummet. Också där främjas läsningen om vi får möjlighet att visa upp våra böcker. Dessa ska inte värderas av läraren utan vara ett objekt i undervisningen. Alla elever har rätt att få uppleva att deras bok har värde och beaktas som något alla kan intressera sig för. Attityderna till läsningen kommer av att vuxenvärlden visar att boken är något som väcker nyfikenhet. Därför ska vi göra mer med böckerna. När vi låter böckerna tala så lockar de läsaren till sig. Detta boksamtal är lätt att genomföra, ökar elevernas talutrymme och ger dem ordet i klassrummet, sprider böckerna och öppnar för nya läsäventyr samt utvecklar både läsningen och upptäckandet av språkets uppbyggnad. Hur en mening är uppbyggd, hur en fråga besvaras med fler ord än ett och hur vi lär oss att lyssna till varandra.

Jag genomförde detta igår med en årskurs två men förhållningssättet till böckerna gäller för alla elever oavsett årskurs. Barn och unga har rätt att ge boken ett fokus. Jag värderar inte heller antal böcker som lånats men eftersom vi också ska räkna och summera lät jag eleverna räkna samman sina boklån.

Ringen igen:

 • Jag har lånat 1, 2, 3, 4, 5
 • och nästa fortsätter med att addera sina; 6, 7, 8
 • och nästa elev lägger till sina: 9, 10, 11
 • osv

Sammantaget hade 9 elever lånat 39 böcker. Allt vi ska göra som vuxna är att intressera oss för böckerna eleverna läser och vidga perspektivet genom att läsa högt ur de böcker de ännu inte kan läsa på egen hand.

Eftersom det alltid talas om tid och inte om innehåll kan jag berätta att detta tog inte mer än viktiga 25 minuter att genomföra. Elevernas talutrymme delat jämt mellan lärare och andra elever. Minns också att undervisningens form utbildar eleverna. Första gången man genomför en undervisning betyder inte att den fungerar. Däremot att eleverna har fått möta den. Den andra gången är de bekanta med formen och tredje gången trygga med den. Minns att utveckla genom att återge form men nya innehåll.

Minns att PIRLS både mäter elevernas läsattityd som läsförmåga! Därför ska vi påverka både attityd och läsförmåga.

Hej HOPP!

This entry was posted in 90 sekunders högläsning, Föreläsningar jag ger, Frågekonsten, Grupparbete, Högläsning, Lektion, Lektioner och lektionsförslag, Modellerna, Ordning och reda, Strategier, Styrdokumenten, Synligt läsande, Systematiskt kvalitetsarbete i undervisningen, Textsamtal, Undervisningen, Värdegrunden. Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.