Tag Archives: fat questions

Att tänka och att få tänka – de öppna frågorna!

Detta att få tänka. Det är så kreativt och roligt att få tänka. I Lgr 11 står i kursplanerna för svenska att språk är redskap för att tänka. Och tänka är en inre aktivitet och den ska vi utveckla och … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

STORA frågor och jättemånga svar

Fat Questions säger man i de länder man talar engelska. Undervisande frågor  ska vara öppna och stora. Feta med andra ord. Själva frågan är vägen till lärandet. Jag har alltid älskat frågan. Alltid funderat över hur att ställa den. Alltid … Continue reading

Posted in Frågekonsten | Tagged , , | Leave a comment

Föredragning – pedagogiska rum – Runstensskolan, Haninge

Härmed vill jag tacka för en underbar förmiddag med mängder av modellande och frågeställande. Jag har lovat lärare att skapa frågor i mängder så att rummet kan börja ställa frågor till de som är där. Frågor är något jag finner … Continue reading

Posted in Klassrummet, Pedagogiska miljöer | Tagged , , , , , , , , | 4 Comments

Lördag och några frågor jag ställer mig

Då jag läser den här texten behöver jag ställa mig några frågor: – Varifrån kom fröerna förra året? – Om de är årets fröer hur går själva frötillverkningen till? – Kan man sia om nästa års fröer? – Hur kommer … Continue reading

Posted in Autodidakten | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Comment

Pedagogiska reflektiva frågor kring det som är, var eller ska bli gjort

Man bör ställa sig frågor. Här är några frågor man kan ställa sig: Hur skulle vi göra? Vad skulle vi ha gjort? Vad gjorde vi? Varför valde vi att göra så? Varför gjorde vi som vi gjorde? Vem gjorde det? … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Modellerna, Strategier, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , | Leave a comment