Tag Archives: Frågor

Fjäderdilemmat – alltså hur ska man tänka kring hönan och ägget

Alltså – nu måste jag tillbaka till hönan och ägget – men nu riktar jag mig mer mot och till hönan och den där fjädern som gör den där hönan – ATT GÖRA EN HÖNA AV EN FJÄDER! Ni förstår. … Continue reading

Posted in Autodidakten, Barns rättigheter, Modellerna | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

Lärandets horisont och hur ska barnen veta

Detta att ställa frågor. Detta att ställa modellande frågor. Detta att lyssna in de frågor barn ställer. Detta att lyssna till det autentiska. Jag föreläste igår om hur jag faktiskt gör kring en text. Jag visade en text som var … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , | 3 Comments

Kolla källan och källkritik – vi ska börja från början!

Avgjort viktigt detta. Vem är källan? Var är den? Hur kommer det sig att just den blev en källa? Hur använder vi källan? Vad menar vi med kritisk? Hur ser källkritik ut? Vilket är syftet? Kolla Källan, varför då? Frågorna … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Frågekonsten, Matematikundervisning, Misstagen, Pedagogik, Skolorden, Skolrättigheter, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , | 9 Comments

Körling grubblar på frågor och konstruerar ordspråk!

Dagens fråga ställdes igår. Dagens fråga besvaras inte  i morgon. En fråga har lång livslängd. Varför det? är barnets fråga efter sammanhanget. Varför då? är barnets naturliga fråga efter förklaringen. Varför ska vi göra det här? är elevens fråga efter … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , | 3 Comments

Digitala tidlinjen – och det pedagogiska ställningstagandet

Den digitala tidslinjen skrev jag! Det är en spännande tidslinje. Den sträcker sig för oss vanliga människor 20 år tillbaka i tiden. Framtidens tidslinje är knappt möjlig att fantisera om. Det krävs mer än bara kreativitet att förstå vad som … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Lärande och inte lärande

Igår läste jag något intressant; ”Elev som självständigt når målen.” Om man har en elev som självständigt når målen måste man ju tänka att man som lärare ska utmana ytterligare. Man måste också fråga sig vilka mål eleven har nått … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Frågor och hur att ställa dem

ALTERNATIV 1 – Jag förstår inte, säger eleven. – Vad är det du inte förstår, säger läraren. Eleven kommer med en öppen frågeställning, och läraren ”tvingar” eleven att själv förklara vad eleven inte förstår. Denna fråga sluter själva förutsättningen att … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Frågekonsten, Hinder för lärande, Läraryrket och lärarrollen, Strategier | Tagged , , | 1 Comment