Tag Archives: lärande rätt

Maria Montessori … och implementeringen!

Maria Montessori passade inte först in i den. Det var långt senare hon passade in i mallen. Nåja, hon tilläts ingå i den och därifrån få utrymme att påverka den, spränga gränserna en aning, skapa en egen plattform, utveckla nya … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Skolorden, Styrdokumenten, Värdegrunden, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Elevernas förväntan om att få lära

Det är eleverna som ska förvänta sig något av skola och lärarna! Det är fel fokus då det är tvärtom. Jag tror att vi kan försöka vända på det hela. Jag tror också att ungar vill lära sig. Det tror … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Föreläsningar jag ger, Värdegrunden | Tagged , , , | 2 Comments