Tag Archives: modeller

Lektioner om Anne Frank, hjältar och Norge

Jag läste Anne Franks dagbok för mina femmor. De gensvarade med att undra över judelagar och om förintelse. De tänkte och grubblade. Så dog den kvinna som skyddat dagboken och gömt familjen. Eleverna fick läsa om hennes tankar i olika artiklar … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Lektioner och lektionsförslag, Redskapen, Relationer och vänskap, Sorg, Styrdokumenten, Verkligheten | Tagged , , , | 3 Comments

Maria Montessori … och implementeringen!

Maria Montessori passade inte först in i den. Det var långt senare hon passade in i mallen. Nåja, hon tilläts ingå i den och därifrån få utrymme att påverka den, spränga gränserna en aning, skapa en egen plattform, utveckla nya … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Skolorden, Styrdokumenten, Värdegrunden, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments