Tag Archives: Anne Frank

Personligt: Några mikrosekunders möte över en bok

Det var på Bokmässan. Jag hade anmält mig till Svenska Pen och Berättarministeriets marathonläsning av Anne Franks dagbok. Jag läste efter Sara Danius. Jag minns att jag tänkte att här är vi alla av samma anledning. Vi deltar i en … Continue reading

Posted in Högläsning | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Jag högläste Anne Franks dagbok …

  … på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg för några dagar sedan. Därmed bidrog jag till den marathonläsning av Anne Franks dagbok som pågick under mässdagarna. Oavbrutet lästes boken 15 minuter av en rad högläsare. Jag slog mig ner och … Continue reading

Posted in Relationer och vänskap, Synligt läsande, Värdegrunden | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Undervisande frågor att tänka, samtala och skriva kring.

Jag ställde en fråga om ljud. Vilket är det tystaste ljud du kan höra? Eleverna tänkte och tänkte. De behövde lång tid att tänka. Dagen efter ville de komma tillbaka till svaren. Detta med att tänka. Inte de omedelbara svaren … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag, Undervisningen | Tagged , , , | Leave a comment

Stark elevtext – vi arbetar med Anne Frank – och dagen till minne

Inlägg som berör samma teman: Lektioner om Anne Frank, hjältar och Norge Hur arbetar vi med grupparbeten frågar föräldern – hur svarar vi? Eleven skriver om Anne Frank

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Tagged , , , , | 1 Comment

Lektioner om Anne Frank, hjältar och Norge

Jag läste Anne Franks dagbok för mina femmor. De gensvarade med att undra över judelagar och om förintelse. De tänkte och grubblade. Så dog den kvinna som skyddat dagboken och gömt familjen. Eleverna fick läsa om hennes tankar i olika artiklar … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Lektioner och lektionsförslag, Redskapen, Relationer och vänskap, Sorg, Styrdokumenten, Verkligheten | Tagged , , , | 3 Comments