Tag Archives: läsande

Läsande eufori

Äntligen! Jag har oroat mig över min läsförmåga. Den har under en tid, kanske under några år, förändrats. Jag har inte haft ork att läsa med det djup och med den koncentration jag tidigare gjort. Jag har inte förmått mig … Continue reading

Posted in Litteratur och läsning, Ordförrådet | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Utelämnad och ensam med en text

Datorn stod på. Sexåringen hade suttit och skrivit. Bokstäverna meningsbärande. Jag hittade inte sexåringen som skrivit texten. Jag var helt utelämnad till hur att förstå. Så ensam ska ingen vara med en text. Anne-Marie Inlägg som berör samma teman: Kommande … Continue reading

Posted in Ordförrådet, Pedagogik, Skolrättigheter, Svenskämnet | Tagged , , , , , | 2 Comments

De pedagosiska samtalet och dess glädje

Vågar jag erkänna mig trött? Ja, jag tror det. Trots det är jag kvittrande glad bland mina kollegor på arbetet. Inofficiella pedagogiska samtal på pendeltåg, vid fikaborden lyfter mig. En lärare hade konsulterat mig om sitt barns läsning – och … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , | 5 Comments