Tag Archives: textförståelse

Språkliga samband skapas

Läser i Språktidningen – i en ordklass för sig – Januari 2013 om  Ikonicitet Det betyder att man gör tecken för själva ordet. Detta kallas ikonicitet. Det är egentligen inte så märkvärdig men bör vara en del av undervisningen. Om … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , | 1 Comment

Blott Sverige svenska obligatoriska skolan hade

  Vi var först med den obligatoriska skolan! Först i hela världen. Var i hela världen tog den stolheten vägen tänker jag. Vi var en gång först. Vi var en gång så solidariskt tänkande om allas rättigheter att bli utbildade. Idag … Continue reading

Posted in Skolrättigheter | Tagged , , , , , , | 4 Comments

Utelämnad och ensam med en text

Datorn stod på. Sexåringen hade suttit och skrivit. Bokstäverna meningsbärande. Jag hittade inte sexåringen som skrivit texten. Jag var helt utelämnad till hur att förstå. Så ensam ska ingen vara med en text. Anne-Marie Inlägg som berör samma teman: Kommande … Continue reading

Posted in Ordförrådet, Pedagogik, Skolrättigheter, Svenskämnet | Tagged , , , , , | 2 Comments

Läsanalys – att reagera på orimligheten

Detta är en läsanalys. Läsanalyser har jag gjort i alla mina lärarår. Jag har utvecklat läsanalyserna själv – saknade modeller. Ville säkerställa att eleverna utvecklade sin läsning. Idag gör jag det i samtliga ämnestexter. Här är läsanalysen väldigt enkel. Under … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Läraryrket och lärarrollen, Matematikundervisning, Svenska, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments