Tag Archives: språket

”Språket är ett hav”

Språket är ett hav, det är skepp. Ord äger vidd och når hamn. Ordet om tinget får grepp Språket är lyckligt av namn. Några rader ur Harry Martinson Paradisdikter. Ord att klä klassrummet med. Kanske intill alla regler om vad … Continue reading

Posted in Klassrummet, Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Tagged , , , | Leave a comment

Om läsutveckling, rätt och fel och det extra knapphålet

Jag läser Carin Jonssons avhandling; Läsningens och skrivandets bilder, en analys av villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling, utgiven av NaPa – Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete, 2006: I pedagogiska sammanhang där läs- och skrivundervisningen diskuteras framhålls särskilt … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Muntligt är också text

Textbegreppet i Lgr 11 är ett stort begrepp. Det handlar inte bara om det viktiga skriftspråket. Det handlar om uttryck. Och uttryck är många och ska vara många. Jag tänker på elever med dyslexi. De kan tala för sig. Jag … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Skolrättigheter, Styrdokumenten, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Matematik: Att omvandla

Matematiken handlar om att omvandla, tänker jag då jag ser barnen bygga talen. Det ska samtalas om det vi gör, det ska vara en egen aktivitet den att välja siffrorna som gör talet, det ska vara andra representationer av samma … Continue reading

Posted in Matematikundervisning | Tagged , , , | 1 Comment

UR: Körlings Barn och orden till de som gjorde programmet

Ännu råder stillhet. Mörkret och tystnaden omsluter dej fortfarande. Om någon timme blir du återigen ett med dagen. Den dag som inte blir någon annan lik. Efter gårdagens TV-program blir du  med all säkerhet bemött med många ”vitaminord”. Du förtjänar … Continue reading

Posted in Klassrummet, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, MITT UTVIDGADE KOLLEGIUM. Hälsa på en kollega, bara ett klick bort, Modellerna | Tagged , , , , , | Leave a comment

Dirigentens kroppspråk

Det är dirigentens kroppspråk som gör musiken. Om dirigenten vinkar åt folket så spelas det en trudilutt. Om dirigenten höjer på tårna så höjs tonerna. Om dirigenten tappar rösten så spelas det ändå. Kroppspråket är musikaliskt. Tänk om läraren kunde … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Litteratur och läsning | Tagged , , , | 2 Comments

Ett leende samspel

”redan de enklaste minerna, som skrattet, utvecklar det lilla barnet i samspel med andra människor.” hämtat ur Sven-Eric Liedman: Ett oändligt Äventyr – Om människans kunskaper, Albert Bonnier Förlag, 2001 Detta viktiga språk som syns i ansiktet och pratar med … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Modellerna | Tagged , , , | 2 Comments