Tag Archives: ingå

Läraryrket – Min farliga fråga!

Att få med sig eleverna pratar vi mycket om! Lärandet är relation och stoff. Därför är det så viktigt att skapa relation i stoffet. Med varandra och till stoffet eller det fokus som är undervisningen. Att läraren modellar verkar relationsskapande … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Skolrättigheter, Sorg, Strategier, Styrdokumenten, Värdegrunden, Verkligheten, Vetenskap och teori, Visionerna, Vygotskij | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ingå(ng) i en skola

Vad är det för ingång i skolan? Det undrar jag ibland. Hur presenterar sig skolan utifrån. Idag gick jag till ett skolmöte. Min ingång till den skolan började långt innan jag kom dit. Jag hittade nämligen inte. Jag stannade en … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Läsande eufori

Äntligen! Jag har oroat mig över min läsförmåga. Den har under en tid, kanske under några år, förändrats. Jag har inte haft ork att läsa med det djup och med den koncentration jag tidigare gjort. Jag har inte förmått mig … Continue reading

Posted in Litteratur och läsning, Ordförrådet | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Barns vilja att ingå och samarbeta

Jag tror inte på det fysiska centrum i vilka vi sätter ett barn. Vi tittar på barnet, vi undersöker dess fel och dess brister, förmågor också men de får sällan lysa över utan skyfflas mer undan. Barn vill delta, ingå … Continue reading

Posted in Klassrummet, Läraryrket och lärarrollen, Modellerna, Pedagogik, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , | 5 Comments

Barnet och gemenskapen i vardagen

Det är i gemenskapen vi utvecklas. Barn mår bra av att ingå. I detta upplever barnet gemenskap med såväl det fokus som alla andra upptas av, och barnet förstår det som barnet förstår men tolkar det mesta genom hur de … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Verkligheten | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Sms om skolfrågorna

Jag får väldigt många sms rörande skolfrågor. Och en del kan jag svara på, annat inte, men jag kan alltid ingå i samtalet kring frågorna. Anne-Marie Inlägg som berör samma teman: Lärarnära frågor – jag vill utveckla det lärarnära Kommunikation: … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten | Tagged , , , | Leave a comment

Bort alla avstånd!

Anne-Marie Inlägg som berör samma teman: Mötas i möte! Avstånd Vädrets makter avgör – Edinburgh en avständ stad!

Posted in Sorg | Tagged , , , | 2 Comments