Tag Archives: felsökeri

Barns vilja att ingå och samarbeta

Jag tror inte på det fysiska centrum i vilka vi sätter ett barn. Vi tittar på barnet, vi undersöker dess fel och dess brister, förmågor också men de får sällan lysa över utan skyfflas mer undan. Barn vill delta, ingå … Continue reading

Posted in Klassrummet, Läraryrket och lärarrollen, Modellerna, Pedagogik, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , | 5 Comments

Uppbyggandet!

Det mesta ska göras uppbyggligt i barns lärande processer tänker jag. Det är förödande inställning att nedmontera barns lärande genom att ständigt och ensidigt betrakta deras kunskaper utifrån en bristsyn. Barn är lärande! tänker jag alltid. Oavsett vad de lär … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Styrdokumenten | Tagged , , , | Leave a comment