Category Archives: Matematikundervisning

Och nu lite matematikpoesi

Det plötsliga bråket. Täljaren går i taket. Nämnaren sätter orden i krysset. Ekvationen som inte går jämt ut. Körlings Ord 2015 Inlägg som berör samma teman: Mitt ordspråk – tappa fotfästet! Ordspråk Nu blir det lite ordspråk

Posted in Matematikundervisning | Leave a comment

Barnens skolerfarenheter

Nyanlända. Nykomna. En del elever har ingen kunskap om skolgången. Ingen skola fanns där de en gång bodde. Tiden i flykt. Tiden som gått innan de kom hit till skolan kan vara utan skolgång. Men också de som gått i … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Matematikundervisning | Leave a comment

Inte bristerna hos eleverna utan undervisningen som förändrar

  Då jag började som lärare fick jag ärva böcker eleverna skulle ha. Det var svårt att ändra böcker och arbetssätt. Men jag började med att tänka undervisning i allt. Ungefär så här tänkte jag: Jag använde matematikböckerna för att … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Läraren inom mig, 2014, Lektioner och lektionsförslag, Matematikundervisning | Leave a comment

Jag menar att skolan går att trudilutta upp! Matematiska Pi.

  Lyssna! Förstå PI!  Inlägg som berör samma teman: Vår matematiska begreppsvärld – två bokstäver gör pi, men i övrigt ingen aning alls Matematik: Om Pi Åh, så här är det när det är som bäst! Jag flippar med!

Posted in Matematikundervisning | Leave a comment

Att räkna till tusen och hur gör vi med tusen juleljus? Matematik i allt!

Att räkna till tusen. Hur lång tid tar det egentligen? Det kan man undersöka. Man tar en klocka och man börjar räkna. Då kan man få ett underlag för hur lång tid det tar att räkna till tusen. Om man … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Matematikundervisning | Leave a comment

Matematikavvänjning

Det svåraste för mig som lärare är att utmana eleverna att lära om – att det inte är den som räknat fortast som är bäst i matematik. Det är inte att ha gjort klart som anger att man kan och … Continue reading

Posted in Matematikundervisning | Leave a comment

Matematiken där vi finner den eller uppfinner den

Matematiken omger oss ständigt. Det faktiska matematiska syns i alltsammans lika mycket som vårt språk syns och påverkar. Vi är mitt i det. I det språkrika, i det matematiska: i sidangivelserna, i riktningarna upp och ned, i mer och mindre, … Continue reading

Posted in Matematikundervisning | Leave a comment