Tag Archives: barnsyn

Polera fram barnsynen – läs barnböcker!

      POLERA FRAM BARNSYNEN – LÄS BARNBÖCKER! Mitt läsår 2014 börjar med att jag läser Astrid Lindgren ”Vi på Saltkråkan”1964. Jag behöver den barnsyn Astrid Lindgren har, den hon skriver in i berättelserna, den jag tycker mig se … Continue reading

Posted in Biblioteken, Boken i undervisningen, Högläsning, Läraryrket och lärarrollen, Litteratur och läsning | Tagged , , | Leave a comment

Hur ser vi på barn?

Historiskt kan man betrakta ett barn som något som absolut måste justeras på något vis. Historiskt kan man också betrakta barnet som ett tomt blad och se till att skriva in sig på alla vis i detta tomma ark. Historiskt … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Hinder för lärande, Verkligheten | Tagged , | 1 Comment

Närhetsprincipen ställer krav!

Anne-Marie skriver på fotografierna. A-M Inlägg som berör samma teman: Uppsamlat om Entreprenörskap i skolan Jag ställer högre krav på dina modeller Det pedagogiska rummet: Det intetsägande rummets krav

Posted in Barns rättigheter, Värdegrunden | Tagged , , , | 5 Comments

Se framtiden i barns utveckling…

SE FRAMTIDEN I BARNS UTVECKLING SNARARE ÄN DÅTIDEN, skrev Lev Vygotskij. Det är mycket allvarliga och viktiga ord för en pedagog. Dessvärre ser alltför många dåtiden i barns utveckling. Det skrämmer mig. Ingenting gör mig mera rädd än att barn … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Vetenskap och teori | Tagged , , , | 1 Comment