Tag Archives: Körling

I Wollter och Röhr i P4 – och jag talar om skolan och önskningarna

Nu kan man lyssna på programmet Önskningar! Jag talar om skolan och önskningarna! I Wollter och Röhr i P4. Inlägg som berör samma teman: Lyssna på P4 på lördag klockan 22.00 … Smakprov ur Körlings Barn – UR – BARN … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , | Leave a comment

Farfars toner och mina ord

Står vid min farfar Felix Körlings grav. Han var en gång Sveriges Vispappa! Det är bra att han var det. Han var också min farfar. Jag är här och nu. Han var då och förr. Felix Körlings barnvisor har passerat … Continue reading

Posted in Släkten Körling | Tagged , , | 3 Comments

Tala sig till skrivande

Lev Vygotskij skriver att barn skriver bättre om de känner att de har något att skriva om. Det är också väldigt svårt att skriva allt man med lätthet säger. Det har jag alltid sagt då jag föreläser – om eleverna … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Strategier, Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet | Tagged , | 1 Comment

Tingen mellan Vygotskij och Körling

Tingen mellan Vygotskij och Körling Lev Vygotskij: Vi har sett att i en reell situation där barnets egocentriska språk är kopplat till en praktisk verksamhet, till barnets tänkande, där är det verkligen så att tingen påverkar barnets intellekt. // Tingen – det … Continue reading

Posted in Vygotskij | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

Äpplet mellan Vygotskij och Körling

Lev Vygotskij: När jag iakttar ett äldre barn, ser jag inte heller att det skulle föredra ett äpple i fantasin framför ett verkligt. Anne-Marie Körling: Det tar lång tid att härbärgera idén om äpplet och kunna förnimma dess smak utan … Continue reading

Posted in Strategier, Styrdokumenten, Värdegrunden, Visionerna, Vygotskij | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Matematik och pedagogik på Hamngatan

Jaha – här stod vi och diskuterade pedagogik och matematik på Hamngatan. Hur kan vi göra? Hur? och så stod vi där vi stod och gestikulerade och diskuterade. Pedagogik och matematik är inte skolrumslig längre, och ska inte vara, det … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , | Leave a comment

Min farfars första år

Detta fotografi är taget 1864. Det är faktiskt min farfar. Han sitter där han sitter. Då hade han inte hört talas om Ellen Key. Då var barn antingen något man klädde upp och lät sätta i en Roussaueträdgård där barnet … Continue reading

Posted in Släkten Körling, Visionerna | Tagged , , | Leave a comment