Tag Archives: Körling

Mail, Zaremba, jag och lärandet!

Jag lyssnade till slutet av Zaremba-sändningen på Timbro, och hörde din röst tala om lärande, innehåll och om hur rektor och lärare träffades varje morgon för att samtal om detta. Det skulle jag vilja läsa mer om, och det är … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , | 1 Comment

Min egen text och jag är mitt i den!

Den bok jag skriver ska komma ut i höst. Den handlar om lärandet. Då jag nu läser den hamnar jag mitt i min egen utvecklingszon, mina tvivel, mina grubblerier, och ibland svajar självförtroendet till ordentligt, ibland lyser jag upp och … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Skriver om ditt och datt | Tagged , , , | 1 Comment

I Wollter och Röhr i P4 – och jag talar om skolan och önskningarna

Nu kan man lyssna på programmet Önskningar! Jag talar om skolan och önskningarna! I Wollter och Röhr i P4. Inlägg som berör samma teman: Lyssna på P4 på lördag klockan 22.00 … Smakprov ur Körlings Barn – UR – BARN … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , | Leave a comment

Farfars toner och mina ord

Står vid min farfar Felix Körlings grav. Han var en gång Sveriges Vispappa! Det är bra att han var det. Han var också min farfar. Jag är här och nu. Han var då och förr. Felix Körlings barnvisor har passerat … Continue reading

Posted in Släkten Körling | Tagged , , | 3 Comments

Tala sig till skrivande

Lev Vygotskij skriver att barn skriver bättre om de känner att de har något att skriva om. Det är också väldigt svårt att skriva allt man med lätthet säger. Det har jag alltid sagt då jag föreläser – om eleverna … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Strategier, Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet | Tagged , | 1 Comment

Tingen mellan Vygotskij och Körling

Tingen mellan Vygotskij och Körling Lev Vygotskij: Vi har sett att i en reell situation där barnets egocentriska språk är kopplat till en praktisk verksamhet, till barnets tänkande, där är det verkligen så att tingen påverkar barnets intellekt. // Tingen – det … Continue reading

Posted in Vygotskij | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

Äpplet mellan Vygotskij och Körling

Lev Vygotskij: När jag iakttar ett äldre barn, ser jag inte heller att det skulle föredra ett äpple i fantasin framför ett verkligt. Anne-Marie Körling: Det tar lång tid att härbärgera idén om äpplet och kunna förnimma dess smak utan … Continue reading

Posted in Strategier, Styrdokumenten, Värdegrunden, Visionerna, Vygotskij | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments