Tag Archives: samtala

Samtalet på tåget – det blev språkrikt – om språken vi har

Jag kom i samspråk med två personer på tåget. Det samtalet räckte ända fram till Gävle. De två var skådespelare och från andra länder och andra spännande språk. Det visade sig att vi hamnade djupt i det som är just … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , | 10 Comments

Den världsliga läsförmågan

Det är världsliga ting, för att citerar Karlsson på Taket. Men så tillhör jag den läsande populationen – jag kan citera (skriva) och jag kan använda mig av bokens text (har ett inre förhållande till den texten) och jag har … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , | 1 Comment

I läsande dialog med Per Naroskin och något om elevens och pedagogikens styrfart

I läsande dialog – ja, jag upptäckte att det var i den jag var – i dialogen. Så är min läsning. Långsam. Noggrann. Som om  jag pratade med författaren under det att jag läser. Nu läser jag Per Naroskin ”Nyttan … Continue reading

Posted in Strategier, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Adepten och nästa generations lärare

Detta är adepten. Frågan är om inte jag är adepten. Det gör det samma. Vi lär ihop, tillsammans och var och en vid sidan av varandra. Jag behöver min adept.  Och vilka utmaningar denna adept ger mig. Jag längtar efter … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , | 2 Comments

Stavning och Vygotskijfrågan – lärande möjligheter

Då elever frågar om hur ord stavas tänker jag att deras fråga hör samman med att de ”krockar” med sin egna stavning av ett ord och den inre bild de har av ordet. Jag tycker det är alldeles utmärkt att … Continue reading

Posted in Strategier, Svenskämnet | Tagged , , , , , , , , , , | 4 Comments