Monthly Archives: april 2011

Ett ord jag aldrig någonsin använt!

Detta är ett ord jag aldrig någonsin använt, men nu tänker jag göra det. Jag tuggade på ett segjärn! Smakade järn och gav mig styrka! Har du hittat segjärnet? Hon böjde segjärnet till en rund figur. Det var när segjärnet … Continue reading

Posted in Ordförrådet | Tagged | 3 Comments

Va – prickfria skolor?

Heja Skolorna som inte fått några nedslag av Skolinspektionen! Det finns 12 stycken skolor som visar vad en skola verkligen kan vara. Och Skolinspektionen har en grundtanke med sitt undersökande – detta att barn får lära sig och att de … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , | 3 Comments

Broarna till lärarna!

Alltså – hur ser vi på lärarna? Det är nog en viktig fråga att ställa sig. Lägga handen på sitt hjärta och gräva lite i de underliggande tankarna. Ser du ned på en lärare? Tänker du att det där är … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | 4 Comments

Matematiken – alla ämnen kan rymmas där!

Vad är matematik för ämne egentligen? Hur kan vi reducera matematik till räkning? När försvann bråk till förmån för decimalerna? Varför gör vi matematiken en otjänst då vi bekräftar en elev som påstår sig inte kunna matematik? Hur stort är … Continue reading

Posted in Matematikundervisning | Tagged , , , , | 2 Comments

Dagens Dewey: Om social kompetens

Och Dewey skrev: Om begreppet social kompetens begränsas till att beteckna offentliga handlingar, så bortfaller dess viktigaste beståndsdel – som är det enda som kan garantera social kompetens – nämligen ett insiktsfullt deltagande eller god vilja. För deltagande som en … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Skolrättigheter, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , | 1 Comment

Skolan, Läraren, Eleven och innehållet

Det var i den öde bokhandeln tanken slog mig. Vad gör man åt den stora näthandeln med böcker och det sinande kundunderlaget i den fysiska bokhandeln? Vid en fråga till bokhandlaren fick jag svaret: –       Ingenting antar jag, det går … Continue reading

Posted in Pedagogik, Skolorden, Sorg | Tagged , , , , | 5 Comments

Dra ned gardinerna och stänga till!

Jag som alltid talat om skolan och dess möjligheter till samspel med omvärlden önskar att vi stänger till om oss i skolan och därinne börjar yrkesordsätta oss, polera fram yrkesstoltheten och värna närhetsprincipen till elevernas lärande. Vi ska göra ord … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , | Leave a comment