Tag Archives: läxor

Läxa upp läxan!

Jag har alltid ställt mig tvekande till läxorna. Inte för jag tycker att läxor är oviktiga men då handlar det om att vi ska fundera över mening och generositet. Läxorna får aldrig bli något som läggs i elevernas knä, som … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , | 15 Comments

Läxor, en förnyad repris!

Läxor är ett gissel, skriver jag denna gång. Samtidigt som föräldrar frågar efter dem vill de inte alltid ha dem. Läxorna utgör dock en länk mellan skola och hem. Föräldrar få se vad eleverna och barnen gör i skolan. Men … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged | Leave a comment

Läxor ska vara bekräftande

Jag går och grubblar på läxor. Då jag har utbildat mig vid skolor utomlands har jag sett hur man konstruerar läxor som är bekräftande och avser att bygga broar, goda och hållbara, mellan hem och skola. Om läxorna ska kompensera … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , | 2 Comments

Läxan blir bakläxa – ge hellre läruppdrag

Jag tycker skolan realiserar ut sin oförmåga om man ger läxor som föräldrarna ska hjälpa eleverna att göra. I de flesta hem blir det också konflikter: Den gamla matematiken möter den nya, fröken gör si och föräldern gör så. Jag … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Ordförrådet, Skolorden, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , | 1 Comment

Ett läxförslag och läxornas roll och betydelse

Jag blev upptäckt en gång av ett förlag. Det var föräldrar som hade skickat in mina läxor till förlaget. Läxorna var av det slaget att föräldrarna själva blev engagerade och hade roligt ihop med sina barn. Så har jag alltid … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , , , , , | 3 Comments

Detta med läxor och föräldrarollen

Jag minns mina barns läxor. De  fick allt jag hade att göra att förefalla helt ovidkommande. En liten lapp av min son gjorde att hela min kväll fick planeras om. Oavsett om jag hade något viktigt eller inte så upptogs … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Verkligheten | Tagged , , | 2 Comments

Den utvidgade timplanen?

Jag tycker inte om timplanen. Jag tycker om andra planer men inte just denna plan. Om ett undervisande fokus är tillräckligt intressant så existerar inte tiden. Men den organisation som timplanen medfört är missförstått och skapar allvarliga hinder för lärandet. … Continue reading

Posted in Hinder för lärande, Skolorden | Tagged , , | 4 Comments