Tag Archives: pedagogiska samtal

Skoldebatt och näringstillförseln!

De pedagogiska diskussionerna borde vara stora och verkliga i skolorna. Vi måste diskutera utifrån vår närhet till eleverna, den skola vi upplever idag, och hur vi ska utveckla den till förmån för eleverna och deras lärande. Jag läser Sven-Eric Liedmans … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Eleven läser inte – kontrollera eller?

– Kolla den där eleven, han låtsas bara att han läser, sa någon jag lyssnade till en gång. – Ja, menar du att han inte gör det han ska, att han inte läser det han ska, svarade någon annan. – … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Hinder för lärande, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Litteratur och läsning | Tagged , , , , , , , | 4 Comments

Goda pedagogiska samtal

Goda pedagogiska samtal gör mig lycklig. Idag hade jag tre stycken med tre olika människor. Det var gott. När jag gick mot mitt hem var jag hoppfull och leende. Det borde varje lärare få uppleva och känna. Mångfalt. Anne-Marie Inlägg … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged | Leave a comment

Mina grubblerier är mestadels pedagogiska

Jag har förmånen att ingå i pedagogiska samtal. Det är en förmån. Det torde vara en självklarhet. Min längtan efter det goda pedagogiska samtalet har varit min egna törst i Sahara. Nu äntligen får jag den inom det rumsliga, inom … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Skolrättigheter, Strategier | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Pedagogiska samtal i mitt kök

Mitt hem fick bli en social mötesplats för en kväll. Sociala mötesplatser är verkliga. Alla kom från nätet in i köket. Jag serverade soppa, bröd och en liten kaka. Sen pratade vi på…  Detta ska jag göra om! Om och … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Adepten och nästa generations lärare

Detta är adepten. Frågan är om inte jag är adepten. Det gör det samma. Vi lär ihop, tillsammans och var och en vid sidan av varandra. Jag behöver min adept.  Och vilka utmaningar denna adept ger mig. Jag längtar efter … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , | 2 Comments

Pedagogiska samtal som genomsyras av pedagogiskt tänk

Vygotskijs teorier har inspirat läroplanesn, Lpo-94, kunskapsyn om det praktiska och dagliga lärandet i skolan. För att förverkliga intentionerna behövs ett samtalande som genomsyrar skolans hela organisation kring den kunskapssyn vi äger såväl enskilt som kollektivt. Lärare behöver tid och … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten | Tagged , , , , , | 1 Comment