Tag Archives: skrivandet

Det nya skrivandet – barnets skrivrike ska utropas!

Det nya skrivandet. Det är nytt för ett barn att skriva. Trots att det är gammalt och erfaret för oss. Vi ska minnas att detta skrivrike uppenbarar sig för barnet. Vi får aldrig någonsin göra detta skrivande till något självklart … Continue reading

Posted in Autodidakten, Barns rättigheter, Formativ bedömning, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , , | 12 Comments

Känsliga skrivande och …

… detta känsliga skrivande. Varje gång jag tänker så om mitt skrivande och då jag sänder iväg något skrivet så vilar jag mig ömt mot Klas Östergrens ord en gång. Klas Östergren blev intervjuad i en tidning. Det handlade om … Continue reading

Posted in Lärande, Ordförrådet | Tagged , , , , , , , , | 7 Comments

Att leta efter det som felar och felas barnet

Jag minns en liten sak som förälder. Min dotter hade börjat skolan. Min dotter har skrivit sedan hon lärde sig hålla en penna. Min dotter har ritat sedan hon förstod att en penna kunde göra märken på ett papper. Min … Continue reading

Posted in Misstagen, Skriver om ditt och datt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Att läsa med alla sinnen – körling undervisar om läsning

Då jag gick ut lärarhögskolan och fick min första lärartidning hade man en annons i tidningen om huvudvärkstabletter. Jag lånade denna hjärna och vi omsatte den i många skrivande och tänkande sammanhang. Mina fyror använde sig av hjärnan till massor … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Litteratur och läsning, Svenska, Svenskämnet | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Edinburgh, vad är det för stad?

Edinburgh är en medeltida stad. Det är en stad för film. För fotografering. För det egna äventyret.  Men jag är aldrig överens med denna stad. Är jag förtjust? Är jag fördystrad? Det är som det är i denna stad. Någon … Continue reading

Posted in Skriver om ditt och datt, Svenskämnet | Tagged , , , , , , | 5 Comments

JAG! och JAG! Vi två!

Det finns inget ”på låtsas”. Ett barn skapar inget på låtsas. Det lilla barnet skapar på riktigt. Först ser jag en bokstav. Den lilla skriver en bokstav. – Jag skriver, säger treåringen. Det är på riktigt. Jag följer pennans omsorg … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments