Category Archives: Skolrättigheter

Kavla upp din läsundervisning! Tre frågor till mig om varför!

  Förra veckan var jag inbjuden att delta i Natur och Kulturs stora läskonferens. Jag lyssnade till forskare, Catharina Tjernberg, jag lyssnade till en författare, Kerstin Lundberg Hahn, som gjorde en fantastisk föredragning om hur man gör författarbesök, jag såg Karin Taube … Continue reading

Posted in Biblioteken, Boken i undervisningen, Högläsning, Inkludering, Kommunikationen, Läraren i litteraturen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Skolrättigheter, Styrdokumenten, Värdegrunden | Leave a comment

”Får lärare i Sverige slå elever?”

  En elev kommer springande. Tar tag i min axel. Jag stannar. Vänder mig om. Ser en elev som behöver prata. Eleven tar fram sin mobil. Han visar upp en artikel där en lärare har slagit en elev. Eleven framför … Continue reading

Posted in Lärarens språk, Pedagogiska miljöer, Pedagogiska samtal, Relationer och vänskap, Skolrättigheter, Styrdokumenten, Värdegrunden | Leave a comment

Kort historisk överblick om vad ett barn är

Jag läser boken: Bilden av barnet, av Anne Banér, utgiven på Berghs Förlag AB, 1994. Jag ser en historisk tidslinje och låter er få dem här. Kanske läser ni också boken i sin helhet. ”Den som ser ett barn ser … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Skolrättigheter | Tagged , , , | 1 Comment

Förklaringsmodeller och bortförklaringsmodeller

  Då undervisningen bär så spelar det ingen roll var ifrån du kommer utan vad det är du får och lär då du är där du är. Då undervisningen bär så har läraren ett naturligt inkluderande förhållningssätt och ser till … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Skolrättigheter, Värdegrunden, Verkligheten, Visionerna | Leave a comment

Om jag började skolan idag … min önskelista

Om jag började i skolan idag – i en årskurs ett – skulle jag önska mig: en lärare som såg glad ut en lärare som berättade saker för mig och för mina klasskamrater att jag fick lära känna mina klasskamrater … Continue reading

Posted in Klassrummet, Pedagogiska miljöer, Skolrättigheter, Skolstart, Värdegrunden, Visionerna | 2 Comments

Ta elevers drömmar på allvar – och ge dem skolgången de behöver… och lite till

Jag har talat med många, många elever. Jag frågar alltid om elevernas drömmar. Hur ser din framtid ut? Vilket yrke vill du sträva efter att bli? Då jag frågar så syns allvaret i elevens ögon och hållning. – Jag vill … Continue reading

Posted in Skolrättigheter | Leave a comment

Att verka där vi är – resurserna till trots

Jag minns den elev som mycket försiktigt flyttade sin stol närmare min plats. För att fråga om lektionens innehåll. För att få stöd i språket. För att viljan att lära fanns där i elevens väsen väckt av engagemanget läraren visade … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Skolorden, Skolrättigheter | Leave a comment