Category Archives: Vetenskap och teori

Värdet av skolan står vi själva för och vid!

Rektor Jan Jönsson gör det. Talar om skolan för att den är viktig. Inte om den vore viktig. Så ska vi alltid tala om skolan. Vi är själva ansvariga för värdet av den. Överallt talas om skolans brister. Om vi kidnappas … Continue reading

Posted in Värdegrunden, Verkligheten, Vetenskap och teori | Leave a comment

Education for social justice 28-29 november 2013

Inlägg som berör samma teman: Vad är social kompetens? Varför då? TEDxMälaren – education Dagens Dewey: Om social kompetens

Posted in Vetenskap och teori, Visionerna | Leave a comment

Upptagen av färgen på boken – om att inte kunna läsa

Det är avgjort viktigt att kunna läsa. Det vet varenda elev. De vet att de inte kan läsa. De vet att de kan läsa. De vet om varandras läsförmåga. I klassrummen kan elever läsa in varandras kunskaper. Ofta syns den … Continue reading

Posted in Boken i undervisningen, Föreläsningar jag ger, Läraryrket och lärarrollen, Läxor, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Sorg, Strategier, Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet, Verkligheten, Vetenskap och teori | Tagged , , , , | 1 Comment

Lärande strategi: Att tala för sig själv – en verklig skoluppgift för lärare

Lekforskaren Bo Stjerne Thomsen säger i Dagens Nyheter, 29 september 2013: ”- Att barnen talar högt för sig själva är otroligt viktigt. När barnen pratar högt så samordnar de allt de behöver göra när de plockar upp maten och ger … Continue reading

Posted in Ansvaret, Barns rättigheter, Hinder för lärande, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Ordförrådet, Pedagogiska miljöer, Pedagogiska samtal, Redskapen, Värdegrunden, Verkligheten, Vetenskap och teori | Tagged , , , , , , , , , | 3 Comments

Ann Heberlein – om att undervisa

I dagens DN läser jag Ann Heberleins kommentar om terminstarten på ett universitet i kris, DN 6 septermber 2013: ”Jag – liksom  majoriteten av mina kollegor – älskar att undervisa. Att få vara pedagog, att befrämja kunskap och vägleda studenten … Continue reading

Posted in Värdegrunden, Verkligheten, Vetenskap och teori | Leave a comment

Undersök din praktik genom en mening ur Lgr 11

”Eleverna ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Lgr 11. s.9” Öppna ögonen för den här meningen i klassrummet idag. Hur ser det ut? Hur undervisar du så att? Hur möjliggörs för … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Styrdokumenten, Verkligheten, Vetenskap och teori | 1 Comment

Att följa lärande: Berätta sa jag till en elev … och eleven berättade!

– Berätta! sa jag till en elev. Mitt förhållningssätt är lyssnande. Eleven berättar: att eleven har lärt sig att dokumentera för att förstå vad som händer att eleven lärt sig att sortera att eleven har lärt sig att följa instruktioner … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Formativ bedömning, Läraryrket och lärarrollen, Pedagogiska miljöer, Pedagogiska samtal, Verkligheten, Vetenskap och teori | 1 Comment