Tag Archives: utveckla

Metakognitiv självobservation

”förmåga till metagognitiv självobservation” läser jag i Tor Wennerströms bok ”Vi är våra relationer”. De som har besökt mitt klassrum och deltagit som observatörer av klassrumsaktionerna och mitt lärartänk har frågat mig hur jag tänker och reflekterar i rummet tillsammans … Continue reading

Posted in Autodidakten, Hinder för lärande, Klassrummet, Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Att se; Den vuxne reglatorn kan härbärgera

Att härbärgera barns känslor är att visa att barns känslor är ofarliga. Dessa blir farliga annars. Den farliga gråten, den farliga ilskan, det farliga oförståndet.Det är de vuxna som anger farligheten eller ofarligheten i sina bemötanden av barnets reaktioner. Den … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Litteratur och läsning, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Alltid, ALLTID, utvärderingar – men variation i hur!

Denna utvärdering ska vara enordig. Den kommer med arbetet att läsa texten i engelska två och två. Alltid läsa två och två. Alltid byta samarbetspartner. Flera gånger om dagen. Lika viktigt som att ge ett arbete är att också sammanfatta … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Strategier | Tagged , , , , , , , | 1 Comment