Tag Archives: ordning och reda

Från oordning till starka innehåll

Det är mycket samtal om ordning och reda i skolan och naturligtvis måste vi komma tillrätta med oordning. Men jag har funnit, efter många år som handledare, att det finns kritiska moment som vi måste lösa pedagogiskt: lektionsstartens ramar och … Continue reading

Posted in Lektion, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Ordning och reda, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Pedagogiska samtal | Tagged , , , | Leave a comment

Stökiga barn. Jag tänker på iver och ivriga barn.

Om stökiga barn tänker jag ofta. Ofta är miljön en aning för snål för stökiga barn. Nyfikna barn upplevs ibland som stökiga. De ropar rakt ut i iver och glädje för att de förstår, kan eller vill yttra sig i … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged | 4 Comments

Mina tankar om gott lärandeklimat – inte klassrumsklimat

Klassrummet! Det är ju bara ett rum. En samlingsplats. Vi talar om det goda klassrumsklimatet. Jag tycker vi ska tala om det goda lärandeklimatet: Så här tänker jag om detta lärandeklimat: Sätta undervisningens fokus i centrum, genom dem skapa relationer … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Lektioner och lektionsförslag, Undervisningen | Tagged , , , , | 3 Comments

Att se till den som liten är

Jag talade med en lärare. Läraren berättade att läraren sällan hade några diciplinproblem. Detta har jag också upplevt. Vi försökte pricka in vad vi gjorde som skapade den lärande möjligheten fullt ut. Då sa jag att det är viktigt att … Continue reading

Posted in Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , | 1 Comment

Ungarna som räknade

– Det kommer om tre minuter, säger en liten, liten, liten unge och tittar upp mot tunnelbanans signalsystem för när tågen kommer. – Gör deeeee, sa en annan liten en. – Ja, det ståååååååår där, pekade liten, liten och så … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , | 2 Comments