Category Archives: Lärarens språk

Bildämnet: Hur tänker vi kring det?

Hej Ann-Marie! Jag skulle så gärna vilja höra om dina tankar om de estetiska ämnena, jag går nu bildlärarutbildningen och är den enda från 4-6 lärarna som valde den inriktningen då vi ”skrämts” med styrt att de inte ger jobb … Continue reading

Posted in Bildpromenaden, Föreläsningar jag ger, Fotograferingen, Källkritik och undervisning, Konsultation av något slag, Lärarens språk, Lektioner och lektionsförslag, Pedagogiska samtal, Styrdokumenten, Undervisningen | 2 Comments

Bara för att man behöver hjälp är man inte hjälplös

Skolan är en plats för lärande. Men ofta är det en plats där eleverna måste visa upp att de kan. De ska tidigt kunna sitta stilla i en ring. De ska lära sig att tygla sin spontana iver att berätta … Continue reading

Posted in Läraren inom mig, 2014, Lärarens språk, Läraryrket och lärarrollen | 1 Comment

”Får lärare i Sverige slå elever?”

  En elev kommer springande. Tar tag i min axel. Jag stannar. Vänder mig om. Ser en elev som behöver prata. Eleven tar fram sin mobil. Han visar upp en artikel där en lärare har slagit en elev. Eleven framför … Continue reading

Posted in Lärarens språk, Pedagogiska miljöer, Pedagogiska samtal, Relationer och vänskap, Skolrättigheter, Styrdokumenten, Värdegrunden | Leave a comment

”Spring och lek” säger vi. Vad tror vi att lek är?

    Leken. Den gör vi ibland till något enkelt. Den att leka. Vi puttar ut barn i lekens värld som vore den enkel. Leken har sina regler. Leken är en värld som inte öppnar sig för att vuxenvärlden säger … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Lärarens språk | Tagged , , , | Leave a comment

Utbilda i ordning och reda

Ordningsregler för hur vi kan vara tillsammans i skolan finns det skollag om. Och så skapar vi ordningsreglerna. Sen har vi osynliga regler som gäller för var och en av oss. De är uppkomna runt läraren och ska begripas av … Continue reading

Posted in Lärarens språk, Lektioner och lektionsförslag, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Pedagogiska samtal, Värdegrunden, Verkligheten | Leave a comment

Förståelse för utvecklingszonen utmanar undervisningen

Då vi talar om utvecklingszonen betyder det att det är den vuxne som kan se den, förstå den, ana den. Barnet som är i utvecklingszonen kan det barnet kan och vad att lära mer eller vad målet kan vara för … Continue reading

Posted in Lärarens språk, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag | Leave a comment

Trampa varandra på tårna i skolan

Vi trampar varandra på tårna med vårt språk. Det är så lätt att säga ”mitt klassrum” då jag är lärare. Mitt klassrum är inte en plats jag äger utan mer en plats där jag verkar. Jag gör det till mitt. … Continue reading

Posted in Eleverna!, Lärarens språk | Leave a comment