Tag Archives: Barnkonventionen

Ny artikel: Barns rätt till sin egen tid

Min farfar var verksam under den senare delen av 1800 talet och den första delen av 1900 talet. Han var kompositör. Han skrev också barnvisor. Felix Körlings barnvisor handlade ofta om vad han såg att barn hade för sig, hur … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Sorg, Verkligheten | Tagged , , , , , | Leave a comment

Välkomna eleverna, säg deras namn

Elever som kommer till skolan ska välkomnas av en mötande lärare. Läraren ska medvetet och värdigt ta emot eleverna. Att ofta och med värme tala och tilltala, relatera och inbjuda genom att använda barnets namn rikt och generöst. Då jag … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , | 3 Comments

Terminsstart; Talet jag önskar att rektorer höll

OM JAG SKULLE VARA REKTOR SKULLE JAG VARJE TERMIN LÄSA DESSA ORD FÖR ALLA SOM ARBETAR I SKOLAN. OM JAG VORE SKOLMINISTER SKULLE JAG VÄDJA TILL ALLA I SKOLAN  ATT REFLEKTERA ÖVER VAD ETT LÄRANDE BARN ÄR. OM JAG VORE … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Klassrummet, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Skriv inte om helgen heller…

SKRIV INTE OM HELGEN HELLER… … freda barnens helg. Varför ska de skriva sina dagboksanteckningar i skolan? Jag ställer mig väldigt tveksam till sådana skrivövningar. Barnkonventionen säkerställer att barn har ett privat liv. Frågan är hur vi i skolan beaktar … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Misstagen, Pedagogik, Skolrättigheter | Tagged , , | 6 Comments

Självidentifikationsprincipen

Jag läser om Romernas rätt – Statens offentliga utredningar SOU 2010:55. Jag fastnar i ordet SJÄLVIDENTIFIKATIONSPRINCIPEN. Denna princip betyder att: ”Huruvida en person räknas som nationell minoritet eller inte bygger på Självidentifikationsprincipen. Den enskilde individen ska själv ha en vilja … Continue reading

Posted in Hinder för lärande, Läraryrket och lärarrollen, Sorg, Strategier, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Föräldrarna ska fostra i klassrummet…

Föräldrarna ska fostra i klassrummet… … vad säger det oss i klassrummet? vad händer då läraren förlorar avsäger sig sitt mandat och kapitulerar för uppgiften och ansvaret vad händer om föräldrarna inte heller lyckas med detta uppdrag att fostra i … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , | 14 Comments

Tips: Att ta emot en ny klass och kunna elevens namn

Att ta emot en ny klass är viktigt. Det kan man göra när man är: nyanställd vid skolan övertar en klass från en annan lärare är tillbaka i tjänst efter ett studieuppbrott FÖRBEREDELSER INNAN MÖTET MED DEN NYA KLASSEN Nåväl. … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Klassrummet, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Misstagen, Pedagogik, Skolrättigheter | Tagged , , , , , , , , , , | 15 Comments