Tag Archives: modell

Energi och kompetens – Barnet och Vygotskji

Vygotskij beskriver om den kompetens en lärande kan erövra genom att ”låna” kompetens av den som har den. Alltså kunskapen kan lånas ut. Jag tänker att så är det säkerligen. En som kan lånar ut sin kompetens så att den … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Verkligheten, Vetenskap och teori, Vygotskij | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Bråkiga-killar-intill-tysta-flickor-pedagogiken

– Jo de löste det med att sätta den bråkiga killen med en tyst och snäll flicka, hörde jag någon säga. Jag måste tänka. Vad ger det här för signaler? Hur förstår man sig själv som pojke? Hur förstår man … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Hinder för lärande, Klassrummet, Misstagen, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , | 16 Comments

Vygotskij hoppar hopprep i utvecklingszonen

Att hoppa hopprep – en liten studie – av Lev Vygotskijs teori kring UTVECKLINGSZONEN: Lärande bygger på nyfikenhet. Att vara nyfiken på någonting. Nyfikenhet kan väckas genom att man får syn på någonting. Detta tittar man på tills man känner … Continue reading

Posted in Autodidakten, Barns rättigheter, Modellerna, Pedagogik, Skolorden, Vetenskap och teori | Tagged , , , , , , , , , | 4 Comments

Matematik; Att vara herre över det man gör!

Jag ser mycket av det jag vill åstadkomma med min undervisning då jag djupstuderar denna uppgift: Detta ser jag i elevens arbete (år fem): Eleven har fått en uppgift som är konstruerad av en klasskamrat. Detta syns i hörnet då … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Matematikundervisning, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments