Category Archives: Konsultation av något slag

Rådfråga – ett kollegialt förhållningssätt

RÅDFRÅGA RÅDFRÅGA RÅDFRÅGA RÅDFRÅGA RÅDFRÅGA RÅDFRÅGA Alldeles nyligen hörde jag en läkare säga att hen skulle rådfråga en kollega. Rådfråga? Så professionellt att rådfråga. Den som rådfrågar en kollega håller sig inom professionen och vet redan något men vill lyfta … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Konsultation av något slag, Pedagogiska samtal | Leave a comment

Engagerade läsare?

”Hamnat i en diskussion med kollega som vill förlägga (nästan) all läsning av litteratur hemma då vi inte ”hinner” göra allt annat annars. Jag hävdar att vi ska läsa tillsammans med eleverna (på olika sätt) och diskutera texternas innehåll och språk i … Continue reading

Posted in Kollegialt lärande, Konsultation av något slag, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Undervisningen | Leave a comment

Skapa läsmotivation

Läser i kunskapsöversikten ”Med läsning som mål” hur man skapar läsmotivation. Motivation skapas genom att  litteraturen har relevans för det egna livet det finns tillgång till böcker och texter valfrihet och eget val av vad att läsa social interaktion kring … Continue reading

Posted in Biblioteken, Högläsning, Kommunikationen, Konsultation av något slag, Lektion, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Leave a comment

– Har du valt dina elever?

Detta med val. Jag har haft många studiebesök i klassrummen. Lärare från när och fjärran. Hela grupper som följt det som ägt rum under en hel dag för att sedan avsluta dagen med samtal om det som har ägt rum. … Continue reading

Posted in Klassrummet, Konsultation av något slag, Lektioner och lektionsförslag, Ordning och reda, Pedagogiska samtal, Systematiskt kvalitetsarbete i undervisningen | 1 Comment

Grupp-psykologi – att förstå och studera

Jag läser Philip Hwang och Björn Nilssons ”Grupp-psykologi. För skola, arbetsliv och fritid. 2014 och jag får många tankar rörande rektors ledarskap och lärarens ledarskap. Rekommenderar boken och återkommer till den då tankarna lagt sig tillrätta. Jag har också utmanats … Continue reading

Posted in Fotograferingen, Kollegialt lärande, Kommunikationen, Konsultation av något slag | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Planera mellan ämnen och tillsammans med elevhälsan

VÄGLEDNING gör att vi kan mötas på vägen. Jag läser just nu ”Vägledning för elevhälsan” utgiven av Socialstyrelsen och Skolverket 2014.  Skollagen ger elevhälsan större mandat att verka för det hälsofrämjande arbetet i skolan och för elevens lärande i den. … Continue reading

Posted in Kollegialt lärande, Kommunikationen, Konsultation av något slag, Lärarens språk | Tagged , , , , | Leave a comment

En inre Jante säger ”men inte ska väl jag”

Nästan aldrig talar vi om den inre Jante som sitter där på den högra eller vänstra axeln och pickar på det vi gör och tänker. Det mörka tvivlet som säger ”inte ska väl jag” eller ”inte kan väl jag”. Kulturen … Continue reading

Posted in Konsultation av något slag, Pedagogiska samtal | Leave a comment