Tag Archives: skolbibliotek

Pojkar läser inte, stilla konstaterande eller aktion?

Det finns så många sanningar, så många konstateranden som stannar vid just konstateranden. Jo, undersökningar visar att pojkar inte läser, eller de läser mindre och mindre. Jaha! I våra munnar förenklar vi sedan detta faktum och förvränger orden med – … Continue reading

Posted in Biblioteken, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Skolmat och annat ätbart!, Skolrättigheter, Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet | Tagged , , , , , | Leave a comment

Det magiska rummet – skolbiblioteket

Skollagen slår fast att det ska finnas skolbibliotek. Det är det lag på. Det är skolan som gör själva rummet till något centralt och magiskt. Biblioteket kan ligga alldeles i centrum, vara skolans pulserande hjärta. Men som sagt – även … Continue reading

Posted in Biblioteken | Tagged , , , , , | Leave a comment

Boken i undervisningen: Läsandet är socialt! Kasta in boken som en fotboll!

Jag har alltid varit försiktig med den tysta läsningen. Helt krasst kan jag säga att jag inte ens använder orden tyst läsning. Jag tror nämligen inte på den som en ingång till läsningen. Läsning är först och främst social har … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Bildpromenaden, Hinder för lärande, Lärarens språk, Litteratur och läsning, Pedagogiska miljöer, Relationer och vänskap, Svenska, Svenskämnet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Lgr 11: Bildpromenad: Läroplanens omslag – omsätt till undervisning!

Bildpromenad. Vad är det? Bildpromenaden är en introduktion till text, och text är ett stort begrepp i Lgr 11. Jag gör dem jämt med mina elever. Det har språkberikat dem, gjort dem uppmärksammade, fått det att utveckla förståelse, samtala kring ett … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Bildpromenaden, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Skolorden, Skolrättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mitt smaskiga pedagogiska ord idag…

… jag upplever verkligen pedagogisk kreativitet då jag säger ordet skolbibliotek! Inlägg som berör samma teman: Dagens pedagogiska ord: Meningsfull! Mitt pedagogiska liv idag Mitt ord idag: Magkänsla!

Posted in Biblioteken | Tagged , | Leave a comment

Skolbiblioteken

Skolbiblioteken som också är allmänna bibliotek, eller allmänna bibliotek som också är skolbibliotek. Vilken underbar kombination av skola och samhälle. Och så rika möjligheter för skolan att förverkliga skollagen om att skolan ska vara bokrik, alltså ha ett skolbibliotek. Ja, … Continue reading

Posted in Litteratur och läsning | Tagged , , , | 3 Comments