Category Archives: Pedagogiska samtal

Underhålla vad att läsa och skriva om

                    I ett klassrum jag besökte i Oregon hade eleverna penna, papper, boktravar och Ipad på sina bänkar. De valde själva vad de ville läsa ur och skriva på. Bok valdes … Continue reading

Posted in Pedagogiska miljöer, Pedagogiska samtal | Leave a comment

Hej HOPP Skolforum 2016

Två dagar Skolforum. Ser fram emot att träffas. Inlägg som berör samma teman: THE CAGE på Skolforum Skolforum Föreläsartag! Skolforum idag! Trollhättan imorgon!

Posted in Pedagogiska samtal, Undervisningen | Leave a comment

Rektorns intresse för undervisningen syns i lärarens

Jag minns rektorn vid den japanska skolan. Han visade mig in på lektionen. Han sa: – Nu ska ni få se det bästa skolan har att ge. Innan vi satte oss ned bugade rektor för läraren. – Det bästa? frågade … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Pedagogiska samtal | 1 Comment

Synliggöra lärarens inre arbete

  Jag tänker alltid undervisning. Undervisningens innehåll och former intresserar mig och har gjort att jag rest ut i världen för att studera den. Jag har besökt undervisande lärare i svenska klassrum och jag har lärt mig mycket genom att … Continue reading

Posted in Pedagogiska samtal, Undervisningen | Leave a comment

Dåtidens dröm om framtidens skola

I en längre fram här meddelad uppsats ger jag några antydningar om vad man redan dun kunde göra för att förhindra ”själamorden i skolorna”. Men först i framtiden skall man kunna låta själarna erhålla en full, fri självutveckling. Här tecknas … Continue reading

Posted in Pedagogiska samtal, Visionerna | Leave a comment

Rådfråga – ett kollegialt förhållningssätt

RÅDFRÅGA RÅDFRÅGA RÅDFRÅGA RÅDFRÅGA RÅDFRÅGA RÅDFRÅGA Alldeles nyligen hörde jag en läkare säga att hen skulle rådfråga en kollega. Rådfråga? Så professionellt att rådfråga. Den som rådfrågar en kollega håller sig inom professionen och vet redan något men vill lyfta … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Konsultation av något slag, Pedagogiska samtal | Leave a comment

Från oordning till starka innehåll

Det är mycket samtal om ordning och reda i skolan och naturligtvis måste vi komma tillrätta med oordning. Men jag har funnit, efter många år som handledare, att det finns kritiska moment som vi måste lösa pedagogiskt: lektionsstartens ramar och … Continue reading

Posted in Lektion, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Ordning och reda, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Pedagogiska samtal | Tagged , , , | Leave a comment