Tag Archives: Vygotskij

Läraryrket – Min farliga fråga!

Att få med sig eleverna pratar vi mycket om! Lärandet är relation och stoff. Därför är det så viktigt att skapa relation i stoffet. Med varandra och till stoffet eller det fokus som är undervisningen. Att läraren modellar verkar relationsskapande … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Skolrättigheter, Sorg, Strategier, Styrdokumenten, Värdegrunden, Verkligheten, Vetenskap och teori, Visionerna, Vygotskij | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Lektionsförslag: Mitt favoritord och det bjuder jag på

Jag brukar modella mitt ord för dagen. Jag gillar ord. Det vet mina elever. Jag kan välja ett ord vilket som helst och det ordet ska sedan in i så många sammanhang som möjligt under dagen. Jag minns när jag … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , , , | Leave a comment

Den bestämda formens ramar – från rum till läroplanen

Det generella och det bestämda. En språkform! Det mesta vi gestaltar gestaltar vi med vårt språk. Språket såväl öppnar som sluter. Ett rum blir ett rum i språket då vi också kan säga väggar, tak, fönster och golv. Och rummet … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Pedagogik, Skolorden, Styrdokumenten, Svenska | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Vygotskij: Fantasin behöver erfarenheten

Fantasins behov av erfarenheten skriver Vygotskij om i ”Fantasi och kreativitet i barndomen” 1995. Om jag inte haft några föreställningar om vattenbrist, sand, väldiga vidder och om de djur som bebor öknen, så skulle jag naturligtvis inte heller ha kunnat … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , | Leave a comment

Källkritiken och textrörligheten: Lektionen om kvittot

Lektionen om kvittot – källkritik och textrörlighet kommer på köpet! Jag har undervisat om kvitton, parkeringslappar och annan smått och gott. Det finns stor undervisning i det lilla. Jag har ett litet motto för mig själv. Gräv där du står, … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Frågekonsten, Källkritik och undervisning, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Skriver om ditt och datt | Tagged , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Tingen mellan Vygotskij och Körling

Tingen mellan Vygotskij och Körling Lev Vygotskij: Vi har sett att i en reell situation där barnets egocentriska språk är kopplat till en praktisk verksamhet, till barnets tänkande, där är det verkligen så att tingen påverkar barnets intellekt. // Tingen – det … Continue reading

Posted in Vygotskij | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

Äpplet mellan Vygotskij och Körling

Lev Vygotskij: När jag iakttar ett äldre barn, ser jag inte heller att det skulle föredra ett äpple i fantasin framför ett verkligt. Anne-Marie Körling: Det tar lång tid att härbärgera idén om äpplet och kunna förnimma dess smak utan … Continue reading

Posted in Strategier, Styrdokumenten, Värdegrunden, Visionerna, Vygotskij | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments